Min varukorg ( 0 )
Din varukorg är tom
Min varukorg ( 0 )
Din varukorg är tom

Allmänna villkor vid köp-företag

VILLKOR VID KÖP SOM FÖRETAG

När du handlar hos oss på Kulturlampan Sverige AB, 556741-9204, godkänner du våra köpvillkor.

Genom att Köparen accepterar av Säljaren angivet anbud och en orderbekräftelse skickas ingås ett bindande avtal om köp där båda parterna förpliktigar sig att fullfölja köpet enligt angivna villkor. Med undantag endast för avvikelser som Säljaren preciserat i skrift. En genomförd beställning är förenad med betalningsskyldighet.

Av Säljare angivet anbud/offert, är om inget annat anges giltigt under 30 dagar.

Genom att ingå avtal om köp godkänner Köparen till att namn och person- eller organisationsnummer samt kontaktuppgifter (telefonnummer, mejladress, adress) registreras i Kulturlampans kundregister.

En orderbekräftelse skickas till Köparen av Kulturlampan per mejl vilket är ett köpebevis som kan komma att behöva visas upp vid leverans av varor eller vid en eventuell reklamation. Inom en (1) arbetsdag efter skickad orderbekräftelse anser vi ordern som godkänd från Köparens sida.

Slutfaktura med redovisad moms skickas till Köparen i samband med leverans av samtliga varor på order.

Allt gods förblir Säljarens egendom till dess full betalning erlagts. I händelse av återtagande avgör Säljaren vilka delar av leveransen som kvarstår obetalda.

Force Majeure

Skulle leverans förhindras, försenas eller försvåras till följd av extraordinära omständigheter som ligger utom Säljarens kontroll och som inte rimligen kunnat förutses eller övervinnas utan ekonomiska förluster, kan denne, utan skadeståndsplikt, förskjuta leveranstiden för del av eller hela leveransen. Alternativt frånträda avtalet helt eller delvis. Till sådana extraordinära omständigheter räknas bland annat naturkatastrof, strejk, krig, upplopp, blockad, ingrepp av offentlig myndighet, eldsvåda, explosion, bojkott samt andra force majeure-liknande omständigheter som påverkar förseningar hos leverantörer och/eller leverans.

Copyright

Förslag, skisser, konstruktioner, ritningar, presentationer, prover och motsvarande handlingar är Kulturlampans egendom och mottagaren får inte utan Kulturlampan Sverige AB skriftliga medgivande nyttja eller dela sådana handlingar med tredje part.

Made in Småland

På den Småländska landsbygden bland röda hus med vita knutar, vackra små insjöar och skog startade Kulturlampan.

 Vi såg ett behov av Kulturlampor som var hållbara och passade våra Nordiska vackra gamla trähus och fastigheter- det blev början till vårat företag Kulturlampan.

Mycket av vår belysning är framtagen från gamla förlagor. Kulturlampan designar även lampor i semiklassisk stil i gedigna material, för att även kunna passa till nyare hus, som vill ha belysning med charm och hållbarhet. När vi tillverkar vår belysning är det ett omsorgsfullt hantverk, vi har gjuterier både i Sverige och i Europa.

God design för oss är när lampan finner sig till rätta och lyfter huset eller fastigheten, den ska bli en långsiktig investering när man sätter en Kulturlampa på sin fastighet. Vi strävar alltid efter att använda bra och hållbara material. Vi vill att våra lampor ska vara ett hantverk för nästa århundrande. Och nästa!